Kapalı Rinoplasti ( Burun Estetiği ) Nedir ? Nasıl Yapılır ?

Kapalı Rinoplasti ( Burun Estetiği ) Nedir ? Nasıl Yapılır ?

Kapalı Rinoplasti ( Burun Estetiği ) Nedir ? Nasıl Yapılır ?
Burun yüz içerisinde göz önünde olan en dikkat çekici organlardan biridir. Aynı zamanda birçok görevi vardır. Solunum sistemimizin başlangıç noktasıdır. Koku almaya yarar. Sesimizin bize özel olmasını sağlar. Tüm bu fonksiyonlar ve estetik görüntü karşılıklı birbirleri ile etkileşim halindedir.

Rinoplasti (Burun Estetiği) günümüz şartlarında genel olarak burnun dış görüntüsünün uygun oranlarda ve boyutlarda  değiştiği estetik bir ameliyatı temsil eder. Burnu bir bütün olarak düşünürsek dış görüntüsüyle beraber hayati önemi olan nefes alma işleminide göz arda etmemek gerekir. Genellikle her iki durumun da göz önünde bulundurulduğu bu durum biz KBB cerrahları açısından büyük önem arz eder ve önem açısından birbirinden ayırt edilmez.Yani burun estetiğinde önemli olan güzel görünen bir burunla beraber fonksiyonel açıdan nefes alan bir buruna sahip olmakta çok önemlidir.

Burun estetiğinde Genel olarak açık ve kapalı teknik olarak iki yöntem benimsenmiştir.

Açık rinoplasti de kollimella  dediğimiz burun deliklerinin tam ortasındaki ciltten neşter yardımı ile kesi yapılır ve altındaki tüm bağ ve yumuşak dokular tümüyle kaldırılır. Cilt kalkık bir vaziyette tüm işlemler yapılır ve tekrardan cilt yerine oturtularak dikilir. İyileşme döneminde kesi yapılan yerde şişlik oluşur ve alınması gereken dikişler bulunur.

Kapalı Rinoplasti‘de burun tam orta bölmesindeki cilt kesinlikle kesilmez. Yani her iki burun deliğini birbirinden ayıran ciltte kesinlikle neşter izi ve dikiş olmaz.tüm işlemler burun mukozası dediğimiz burun iç tarafındaki ciltten gerçekleşir. Ameliyat sahası olarak zaraltı bölgeden çalışıldığı için burunun tüm bağları ve yumuşak dokuları korunmuş olur. Bu sebepten ötürü burundaki hiçbir kas ve bağ dokusu zarar görmeden korunmuş olur.Bu durum ameliyat sonrası daha hızlı iyileşme daha hızlı ödem atılması ve doğal görünümlü bir burunla sonuçlanır.

Kapalı rinoplastinin açık rinoplastiden olan üstünlüğünü özetleyecek olursak;

– Kolimella dediğimiz sağ ve sol burun deliklerini iyi ayıran burnun ortasındaki cilt bölgesinde hiç bir şekilde kesik,çizik yada iz oluşmamaktadır.Tüm kesiler burun içerisinden yapılmaktadır.Bu durum dış bakışda dışarıdan görünen herhangi bir skar(yara dokusu) dokusu oluşmasını engellemektedir.Aynı zamanda burnun cilt devamlılığı koruduğu için daha doğal bir görünüm vermektedir.Yine Açık rinoplastide bu bölgedeki enfesiyon ve dikişlerin atma ihtimali kapalı teknikte % 0 a düşmektedir.

-Zar altı yapılan ameliyat düzleminden ötürü burnun tüm bağları ve kasları fonksiyonel açıdan koruduğu gibi  burnun ön tarafının kesilmemesi bu bağların devamlılığını ve uzanımını anatomik olarak korumaktadır…

Kapalı rinoplastide daha az ödem ve cilt promlemi olur. 1 hafta sonra neredeyse işe dönüş sağlanır:

-Ameliyat sonrasında burun kapatılırken kendiliğinden eriyen iç dikişler atılır. Dışarandan görünen bir dikiş olmaz. Dikiş aldırma derdi neredeyse hiç  olmaz..

-Ayrıca burna ait tüm problemleri(dış eğrilik,burunucu düşüklüğü,nefes almayı engelleyen iç kırıklar vs…)  kapalı rinoplasti daha sağlıklı ve doğal bir şekilde düzeltilir..

Kapalı rinoplasti ile beraber tanımlanan Let-down teknikle aynı zamanda burun sırtı(kemer) ve burun kökü uygunsa doğal hiç ellenmemiş gibi bir burun sırtına kavuşmakta mümkündür.Let down teknikte açık rinoplasti sonrasında oluşan hiçbir düzensizlik ve çıkıntı oluşmaz burun sırtınız dümdüz pürüzsüz bir şekilde olur.

 

Görsel -1 :Kapalı(karma) teknik rinoplasti yapılmış hastanın burun orta bölmesinde kesi ve neşter izi olmadan düzeltimesi.Böylelikle burun orta bölmesinden geçen bağlar ve kaslar ellenmemiş olup kıkırdak bütünlüğü korunup deformasyon minimuma indirgenmiştir.

 

             

Görsel-2: Açık teknik rinoplasti yapılmış hastanın burun orta bölmesindeki kesi ve ameliyat sonrası yapılan dikişler…

.

Burun estetiğinin başarısını etkileyen 2  faktör mevcuttur.1, fonsiyonel açıdan işlevsel olması 2.si görüntü olarak ideal ve güzel bir burna sahip oluması.İdeal ve güzel burun ise  her zaman doğal ve doğala yakın olmalıdır.Kapalı rinoplasti bu sonuca ulaşmakta en etkili yöntemdir diyebiliriz.Kapalı rinoplastiyi olma yaşına gelirsek şöyle ufak bir bilgi verebiliriz.Burun gelişimini tamamlaması açısından  erkek ve kızlarda farklılık gösteriyor. Net olmamakla birlikte Kapalı rinoplasti Kızlarda 14-15 ,erkeklerde 17-18 yaştan sonra yapılabilir.Genellikle 3 gün burun içerisinde silikon bulundurulup 3.gün sonrası silikonlar çıkartılmakta.Dış bantlama ise ameliyattan 1 hafta sonra çıkarılmaktadır.Kapalı rinoplastide 7. gün ise genellike işe başlama ve normal hayata dönüş olmaktadır

© Seyithan Kırtay - Kulak Burun Boğaz ve Burun Estetik Cerrahi Uzmanı